Uppföljning och utvärdering

Under åren 2015-2017 kommer arbetet i PRODIS att utvärderas av forskare från STAD/Karolinska Institutet.

Studien kommer att bestå av två delar:

  1. En kvalitativt inriktad studie som undersöker hur implementeringen genomförts nationellt. Studiens syfte är att undersöka hur implementeringen av Arbetsmetoden 100 % ren hårdträning har genomförts, med fokus på hinder och framgångsfaktorer, och vilka förutsättningar som finns för vidmakthållande.
  2. En kvantitativt inriktad studie som följer upp vilken effekt metodimplementeringen haft på dopningsförekomsten på träningsanläggningar nationellt. Studiens syfte är att mäta effekterna av interventionen Arbetsmetoden 100 % ren hårdträning avseende dopningsförekomsten på träningsanläggningar där metoden har implementerats.

För mer information kring utvärderingen, kontakta ansvarig forskare
Ann-Sofie Bakshi, ann-sofie.bakshi@ki.se

Sverigekarta