Webbaserad vägledning

Vägledning om arbetsmetoden 100% Ren Hårdträning

Ett av målen med PRODIS är att sprida det dopningsförebyggande arbetet och arbetsmetoden 100% Ren Hårdträning och därigenom verka för minskad användning av dopningspreparat. Som ett led i detta har vi tagit fram en vägledning som Du som ANDT-samordnare kan använda för att starta upp arbetet med metoden 100% Ren Hårdträning i din kommun eller region.

Vägledningen innehåller bl.a. fakta om dopning, filmer från de som arbetar med metoden och en checklista som du som samordnare kan ha stor hjälp av när du ska starta upp arbetet.

Vägledningen hittar du här.