Västmanlands län

Bakgrund:

Västmanlands län startade sitt dopingförebyggande arbete våren 2013 i form av en Länsgrupp mot doping.
Denna arbetsgrupp har många olika huvudmän för att få ett så brett anslag på problematiken som möjligt.
Hösten 2013 beslutade arbetsgruppen att döpa nätverket till
Antidoping i Västmanland

Syfte
Att med hjälp av framtagen arbetsmodell förebygga och minska användningen av anabola androgena steroider och andra dopningspreparat i Västmanland.

Organisation:

Länsgruppen för nätverket Antidoping i Västmanland
Västmanlands Idrottsförbund
Polismyndigheten Västmanland
Länsstyrelsen Västmanland
Representaner från ANDTsamordnarna i länet
Missbruksvården
Västmanlands kommuner och landsting
Friskis och Svettis Västerås
Arena Fagersta
Länsgruppen har ett tätt samarbete och träffas regelbundet

Lokal nätverksgrupp Köpings kommun
Kultur och fritid Köpings kommun
Social och arbetsmarknad Köpings kommun
Polisen
Representant från svenska styrkelyftförbundet
Actic Köping

Vårt arbete:

Kommande aktiviteter

Genomförda aktiviteter
2013-10-21 utbildningsdag om förebyggande arbete mot dopning. Dagen innebar starten för Västmanlands deltagande i PRODIS och ca 60 personer från länets kommuner, träningsanläggningar, skolor, polis, politik med flera deltog. Föredragshållare var bl.a. Joel Lundholm, Dopingjouren och Charlotta Rehnman- Wigstad, central projektledare för PRODIS.

2014-04-23 Vad, när och hur bör man äta för bästa resultat? en föreläsning om kostens betydelse för träningen och prestationen genomfördes i samverkan med Friskis och Svettis, Västerås. Föreläste gjorde Erik Hellmén, idrottsfysiolog och humanbiolog med inriktning på nutrition.

2014-05-20 Jakten på den muskulösa kroppen Kenneth Ekholm föreläste om träning, kosttillskott och dopning utifrån sina egna erfarenheter under en kväll i Skinnskatteberg.

2014-10-06 Länets första 100 % ren hårdträning- utbildning genomfördes i polishuset, Västerås. Deltagare från 7 olika gym närvarade.

2014-10-11 Vi var på plats i galleria Igor, Västerås. Besökarna fick möjlighet att tävla i en plankutmaning samt ställa frågor- och ta del av information om PRODIS.

2014-10-12 Vi var på plats i shoppingcenter Erikslund, Västerås. Besökarna fick möjlighet att tävla i en plankutmaning samt ställa frågor- och ta del av information om PRODIS.

2014-11-04 Doping ett växande samhällsproblem, en seminariedag där 140 besökare fick lyssna på:
Tommy Moberg, socionom som pratade om den växande kosttillskottsmarknaden.
Ingemar Thiblin, professor och överläkare som pratade om kopplingen mellan våldsbrott, död och Anabola Androgena Steroider.
Kenneth Ekholm, socionom & före detta kroppsbyggare som berättade om Anabola Androgena Steroider utifrån sina egna erfarenheter.
Kurt Skårberg, Medicine doktor berättande om hur han var med och startade dopingmottagningen i Örebro.

2014-12-18 Arena i Fagersta blir som första träningsanläggning i länet diplomerat 100% gym!

2015-01-19 Friskis&Svettis Västerås samtliga tre anläggningar diplomeras.

2015-09-14 Actic Köping diplomeras

2015-10-19 Utbildning för personal på träningsanläggningar genomfördes i Friskis&Svettis Västerås lokaler. Deltagare från 7 olika gym närvarade.

2015-11-03 Seminariedagen Doping ett växande samhällsproblem genomfördes för andra året i rad. 65 besökare fick under dagen lyssna på:
Matthias Hallberg universitetslektor vid Uppsala universitet som pratade om anabola androgena steroider och hur preparaten omvandlas i kroppen.
Erik Hellmén idrottsnutritionist vid Örebro läns idrottsförbund samt Örebro universitet som pratade om kosttillskott.
Magnus Lindwall professor i idrottsvetenskap med inrikting mot idrottspsykologi vid Göteborgs universitet som pratade om motivation till träning och träningsberoende.

Målsättning och framtid:

Vi ska arbeta för att bilda nätverksgrupper inom länet vilka träffas 1-2 gånger om året för att utveckla arbetet.
Att utöka nätverket med representant från landstinget samt utveckla samverkan mellan polis och gym.
Att anslutna gym i Västmanland diplomeras.

Dela