Region Jönköpings län

Bakgrund:

Hösten 2013 anordnades av Länsstyrelsen i länet en Dopning konferens med bl. a representanter från det nationella dopning nätverket PRODIS (prevention av dopning i Sverige). Ett nätverk av gymägare/ansvariga bildades utifrån konferensen, både ett länsövergripande och ett lokalt i Jönköpings kommun. Länsstyrelsens samordnare för förebyggande av alkohol narkotika dopning och tobak (ANDT) – frågor har varit sammankallande och ett antal träffar har genomförts. Nätverkens syfte är att inleda samverkan kring det dopningsförebyggande arbetet och ett gemensamt beslut togs Under hösten 2014 tog ett gemensamt beslut att ansöka om medel till projektet 100 % Rena Gym. Syfte med projektet är att skapa rena gym utan dopning och kunskap om vad kosttillskott kan innehålla samt verka för att tränings- anläggningarna har ett långsiktigt förebyggande arbete mot användande av hormonpreparat. Detta ska göras genom att stödja tillämpning av redan kända och verkningsfulla metoder och arbetssätt som behöver spridas geografiskt eller till fler grupper. Jönköpings kommun är pilotkommun under 2015.

Organisation:

Projektet 100 % rena Gym består av en styrgrupp med representerar från Länsstyrelsen, Polisen, Kultur- Fritidsförvaltningen och Kommunal utveckling – FoUrum och Region Jönköpings län. Projekt ansvarig är Kommunal utveckling, FoUrum. FoUrum är en del i den kommunala samverkan som sker inom ramen för Region Jönköpings län med uppdrag att stödja länets kommuner med utgångspunkt att ge brukarna inflytande, stärkande den professionella kompetensen samt integrera forskning och praktik.

Vårt arbete:

Den inledande fasen i nätverksbyggandet kräver en certifiering och en information till gymägarna om metodiken. För att få detta tillstånd i hela länet krävs initialt en pilotkommun samt en certifierare.
Under 2015 kommer ägaren till träningsanläggningen tillsammans med instruktörer, PT utbildas utifrån Prodis arbetsmetod 100 % Ren Hårdträning. Endagsutbildning med föreläsning inom:
• AAS- anabola androgena steroider- symptom, tecken, sociala och medicinska konsekvenser.
• Samtalsmetodik
• Kosttillskott och kost
• Information om handlingsplan, policy samt lagar och kontroller inom doping

Målsättning och framtid:

Efter projekttiden är målet att träningsanläggningar i Jönköpings kommun kommer att bli certifierade enligt PRODIS 100 % ren hårdträning samt att övriga träningsanläggningar i Region Jönköpings län kommer att ansluta sig till PRODIS.

Kontakt och information

Dela