Kronobergs län

Bakgrund:

Länsstyrelsen i Kronoberg leder ett av de medverkande projekten i PRODIS. Projektet går under namnet 100 % Ren Träning Kronoberg.

2008 startades Dopingfritt Kronoberg av Länsstyrelsen.  Träningsanläggningar erbjöds att ingå ett formellt samarbete i arbetet mot doping. Genom en överenskommelse åtog sig träningsanläggningen att på olika sätt arbeta för att motverka och förebygga användning av hormonpreparat bland de tränande på anläggningen. Länsstyrelsen i sin tur tillhandahöll utbildning och kompetensutveckling för nyckelaktörer på anläggningen samt stöd i det löpande arbetet och hjälp med att utveckla policy och handlingsplan. Detta arbete fortgår idag dock under namnet 100 % Ren Träning Kronoberg.

Organisation:

Arbetet leds av Länsstyrelsen i Kronoberg, men i nära samarbete med träningsanläggningarna och övriga samverkanspartners t.ex. Region Kronoberg, Smålandsidrotten och Polisen.

Vårt arbete:

Utbildning
En viktig del av arbetet består av att genomföra utbildningar för ägare, träningsansvariga och instruktörer. Den endagsutbildning som är framtagen i samarbete med ansvariga på träningsanläggningar består av delarna:

 • anabola androgena steroider – tecken, symptom, medicinska och sociala konsekvenser
 • regelverk och policy och handlingsplan
 • kost och kosttillskott
 • motiverande samtal

Utbildningen avslutas med ett skriftligt test. Vid godkänt test erhålls ett diplom.

Vill du veta mer om våra utbildningar kontakta vår projektledare Anna Ståhl, se under fliken kontakt.

Diplomering av träningsanläggningar
För att bli diplomerad och få loggan 100 % GYM ska träningsanläggningen ha uppfyllt följande kriterier:

 • Ägare, träningsansvariga och instruktörer ska ha genomgått den utbildning som erbjuds inom samarbetet 100 % ren hårdträning
 • Utformat en policy och en handlingsplan mot dopning som gäller alla tränande och all personal
 • Utformat träningsmiljön på ett sådant sätt att det inte uppmuntrar till användning och försäljning av dopningspreparat
 • Anläggningen ska ha ett samarbete med polisen och/eller Riksidrottsförbundet

Samarbete med polisen
Ett mål med arbetet är att de anläggningar som är med i samarbetet ska få en kontakt inom polisen. Polisens uppgift är att regelbundet göra besök på träningsanläggningarna för att knyta en kontakt med ägarna och de tränande.

Målsättning och framtid:

Målsättning och framtid: 
Arbetet syftar till att:

 • Träningsanläggningar ska utveckla ett samordnat och långsiktigt förebyggande arbete mot dopning
 • Ge en ökad kunskap om effekterna av dopningspreparat
 • Diplomera träningsanläggningar
 • Utveckla ett aktivt samarbete mellan olika aktörer i lokalsamhället (polis, gymägare, vårdpersonal, skola, föräldrar etc.) för att minska tillgången på och användningen av dopningspreparat
 • Bidra till en nationell kunskapsuppbygg­nad

Målsättningen under de kommande åren är att fler träningsanläggningar i Kronobergs län ska börja arbeta förebyggande mot dopning samt att alla träningsanläggningar ska ha en kontakt inom polisen. Vi strävar även efter att arbetet skall sprida sig.

Kontakt och information

Patrik Gunnarsson
ANDT-samordnare
patrik.gunnarsson@lansstyrelsen.se

Dela