Hässleholms kommun

Bakgrund:

Hässleholms kommun började arbeta med dopningsfrågan redan i början av 2000-talet men på grund av personalomsättning blev arbetet vilande. Från och med 2012 är kommunen åter igång med det förebyggande arbetet mot dopning under namnet Ren Träning Hässleholm. Vid uppstarten under hösten 2012 erbjöds, tillsammans med Ren Träning Kristianstad, en föreläsning av Tommy Moberg om användning av anabola androgena steroider och dess konsekvenser. Under våren som följde hölls den första utbildningen i Ren Träning där sex träningsanläggningar deltog. Fortsättningsvis diskuterades policys och handlingsplaner för att träningsanläggningarna skulle kunna bli diplomerade. Under 2014 fortsatte arbetet med policys och handlingsplaner och ytterligare en utbildning erbjöds under hösten.

Organisation:

Arbetet för Ren Träning Hässleholm samordnas av den drog- och brottsförebyggande samordnaren som tillsammans med representant från polisen, fritidsförvaltningen, Maria Skåne nordost (öppenvårdsmottagning vid missbruk och beroende, kommun och Region Skåne) formar en arbetsgrupp. I nätverket ingår även representanter från våra diplomerade träningsanläggningar. Vi har även ett samarbete med Riksidrottsförbundet.

Vårt arbete:

Diplomera träningsanläggningar

För att bli diplomerad enligt PRODIS och få ta del av vår logga Ren Träning Hässleholm, ska träningsanläggningen ha uppfyllt följande kriterier: •Ägare, träningsansvariga och instruktörer ska ha genomgått den utbildning som erbjuds inom nätverket Ren Träning i Hässleholm •Utformat en policy och en handlingsplan mot dopning som gäller alla tränande och all personal •Utformat träningsmiljön på ett sådant sätt att det inte uppmuntrar till användning och försäljning av dopningspreparat •Anläggningen ska ha ett samarbete med polisen och/eller Riksidrottsförbundet

Utbildning

Första steget i vårt arbete är att genomföra utbildningar för ansvariga samt instruktörer på träningsanläggningar i Hässleholm. Våren 2013 var utbildningen förlagd under en eftermiddag/kväll. Utbildningens innehåll är enligt PRODIS rekommendationer:

  • anabola androgena steroider – tecken, symptom, medicinska och sociala konsekvenser
  • kost och kosttillskott
  • dopninglagen, dopningkontroller och polisens arbete
  • policy och handlingsplan
  • motiverande samtal

Utbildningen avslutas med ett kunskapstest. Vid godkänt test erhålls ett diplom. Önskar du veta mer om utbildningen eller när nästa tillfälle erbjuds? Kontakta Drog-och brottsförebyggande samordnare, 0451-26 74 60 alt Anna.Sjoholm@hassleholm.se

Samarbete med polisen

Nätverket Ren Träning i Hässleholm har ett nära samarbete med polisen. Som diplomerad träningsanläggning får man förmånen att ha en kontaktperson inom polisen. Polisens målsättning är att regelbundet synas på de träningsanläggningar som är med i nätverket.

Målsättning och framtid:

Under hösten 2015 kommer ett nytt utbildningstillfälle att erbjudas. Under året planeras även uppföljningar av redan diplomerade gym. Målsättningen är att hålla en ny utbildning varje år och att samtliga träningsanläggningar, föreningsdrivna som privata, ska ingå i nätverket Ren Träning i Hässleholm. En långsiktig målsättning för arbetet med Ren Träning i Hässleholm är att inte bara försvåra möjligheter för användning av AAS utan även att förebygga och hjälpa personer ut ur missbruket.

Kontakt och information

Anna Sjöholm
Samordnare
Hässleholm kommun
anna.sjoholm@hassleholm.se

Dela