Dalarnas län

Bakgrund:

Dalarnas Idrottsförbund har fått uppdraget att koordinera arbetet i länet med PRODIS och tillsammans med tre av de största kommunerna (Falun, Borlänge och Ludvika) så har det byggts upp ett nätverk i respektive kommun.

Organisation:

Dalarnas Idrottsförbund har samordningsrollen i länet för PRODIS.
Samverkande kommuner har också en ansvarig kontaktperson för nätverket och ansvarar för kontakterna med exempelvis polis, gym och övriga aktörer.

Vårt arbete:

Arbetet drivs i olika nätverk och utbildningsinsatser som består av kommunala, privata och föreningsdrivna gym som tillsammans med polisen, drogsamordnare samt Dalarnas Idrottsförbund som jobbar förebyggande.

Nätverken träffas regelbundet i respektive kommun och diskuterar olika insatser och behov av utbildningar samt erfarenhetsutbyte
Vi jobbar också aktivt med att få alla gym att informera och utbilda personalen om riskerna och hur man förebygger användningen av anabola androgena steroider (AAS) och andra dopingpreparat.

Målsättning och framtid:

Vi vill öka kunskapen hos alla berörda organisationer om hur dopningspreparat påverkar användaren och personer i dennes närhet.
Vi vill minska användandet av dopingpreparat, kosttillskott och energidrycker bland ungdomar.
Vi vill erbjuda skolor och föreningar utbildning och föreläsningar inom antidoping, kosttillskott och energidrycker.

Vår ambition är att på sikt även få fler av Dalarnas kommuner att få en fungerande verksamhet.

Kontakt och information

Dela