Kungälv kommun

Bakgrund:

Kungälvs kommun är med i nätverket PRODIS som en del av kommunens samlade ANDT-arbete. Kommunen anslöt sig 2017 för att aktivt förebygga och motverka användning av dopningspreparat i kommunen.

Organisation:

Arbetet leds av Kungälvs kommun som samverkar med polisen och gymmen på orten.

Vårt arbete:

Utbildning

En viktig del av arbetet består av att genomföra utbildningar för ägare, träningsansvariga och instruktörer.

Diplomering av träningsanläggningar

För att bli diplomerad och få loggan 100 % GYM ska träningsanläggningen ha uppfyllt följande kriterier:

Ägare, träningsansvariga och instruktörer ska ha genomgått den utbildning som erbjuds inom samarbetet 100 % ren hårdträning

Utformat en policy och en handlingsplan mot dopning som gäller alla tränande och all personal

Utformat träningsmiljön på ett sådant sätt att det inte uppmuntrar till användning och försäljning av dopningspreparat

Anläggningen ska ha ett samarbete med polisen och/eller Riksidrottsförbundet

Samarbete med polisen

Ett mål med arbetet är att de anläggningar som är med i samarbetet ska få en kontakt inom polisen. Polisens uppgift är att regelbundet göra besök på träningsanläggningarna för att knyta en kontakt med ägarna och de tränande.

Målsättning och framtid:

Kungälv kommuns målsättning är att få med alla gym och träningsanläggningar i Prodis. Att skapa nätverk och möjligheter med att samarbeta kring ett gemensamt problem. Vi önskar nära och täta dialoger och stöttning av polis och andra instanser inom kommunen som kan stötta med rådgivning och kunskap.

Vi hoppas på nära samarbete och utbyte mellan gymmen och föreningar, bland annat med föreläsningar och sammankomster.

Vårt mål är att alla gym skall bli diplomerade enligt Prodis.

Kontakt och information

Katarina Vallström
Fritidskonsulent
Kungälv kommun
katarina.vallstrom@kungalv.se

Dela