Göteborgs Stad

Göteborgs stad

Bakgrund:

I Sverige är dopning inte bara ett idrottsproblem utan ett samhällsproblem. Trots att vi har en nationell ANDTS strategi där ett av de övergripande målen är ett samhälle fritt från dopning har vi ändå uppskattningsvis ca 40 000st användare av dopningspreparat. Det saknas dock tillförlitliga mätningar och det finns en del som anser att mörkertalet är ännu större. Vår kropp är i dag en statussymbol och att styrketräna har blivit en viktig del i vår vardag för många. Träningsanläggningar besöks idag av mycket unga människor, därför är det av ännu större vikt att träningsanläggningarna tar ställning för en dopningsfri träningsmiljö. Så att träningen blir en skyddsfaktor och inte en riskfaktor gällande droganvändning. Tullen och polisens beslag av dopningspreparat visar att användandet har ökat. 

Organisation:

Det övergripande ansvaret för det dopningsförebyggande arbetet ligger på kommunen genom Socialresurs förvaltningen. De insatser som initieras är dock ett gemensamt ansvar för organisationer/verksamheter som medverkar i Samverkansgruppen. Samverkansgruppen består av representanter från Kristinedals träningsanläggning, Fysiken, Idrott och förening, Fitness 24 Seven, Friskis och Svettis, Nordic Wellness, öppenvårdsmottagningen Mini-Maria, polisen, SISU idrottsutbildarna.

Vårt arbete:

Samverkansgruppen träffas ca 5 gånger per år. Vi arrangerar en grundutbildning i 100 procent ren hårdträning två gånger per år där alla anställda på träningsanläggningarna erbjuds att delta. Utbildningen sker en gång på våren och en gång på hösten. Under hösten ligger utbildingsdagen på uppmärksamhetsveckan dvs vecka 41. Varje år erbjuds de som gått grundutbildningen samt personal som möter Göteborgarn en fördjupningsutbildning där innehållet varierar efter önskemål. Syftet med fördjupningsutbildningen är att hålla frågan vid liv samt att få ännu mera kunskap om ämnet. Vi ingår i nationella Prodis nätverket. Prodis står för Prevention av dopning i Sverige och en representant från de kommuner som använder metoden träffas två gånger per år i Stockholm för att hjälpas åt att utveckla metoden.

Målsättning och framtid:

Vi har som målsättning att de gymkedjor som är med i Samverkansgruppen skall bli diplomerade enligt arbetsmodellen 100 procent ren hårdträning. I dagsläget har 5 gym inom gymkedjan Fitness 24 Seven diplomerats, Kristinedals träningscenter, Norra Hamgatan, Johanneber, Kortedalas Friskis och Svettis samt 11 kommunala träningsanläggningar.  Arbetet har påbörjats med att formulera ett avtal mellan polisen och gymkedjorna. En ny broschyr har tagits fram och denna gång har vi använt oss av modellen 100 procent ren hårdträning. Vi arrangerar utbildning i metoden 100% ren hårdträning varje vår och höst. På hösten sker det alltid under vecka 41 som dessutom är uppmärsamhetsveckan för det dopningsförebyggande arbetet! 

Ett av de viktigaste målen är att få tillstånd en dopningsmottagning i Göteborgsområdet. I dagsläget är man tvungen att hänvisa patienter med dopningsproblem till mottagningen i Örebro vilket naturligtvis inte är tillfredställande. Ett första möte mellan kommunen, missbrukspsykiatrin och politiken har hållits där problematiken diskuterades. Alla var positiva till att hitta en lösning på frågan så fortsättning följer.

 

Kontakt och information

Jessica Andersson
Utvecklingsledare ANDTS
Göteborg stad
Jessica.andersson@socialresurs.goteborg.se
0727-219706
Eva Lindstrand
Utvecklingsledare ANDTS
Göteborg stad
eva.lindstrand@socialresurs.goteborg.se
0701-445475

Dela