Ale kommun

Bakgrund:

Ale Kommun har i samverkan med de lokala gymmen sedan några år tillbaka drivit en satsning mot dopning under namnet "Schyssta Gym". Syftet med satsningen var att skapa ett gott träningsklimat för gymbesökarna och samtidigt bidra med informationsspridning samt opinionsbildning kring dopningsrelaterade frågor. Under vintern 2016/2017 har verksamheten omarbetats och anslutits till PRODIS, som ett första steg i en kvalitetssäkring. Arbetet är fortfarande i startgroparna och samverkansgrupp jobbar med att organisera sig. Jätteroligt!

Organisation:

Det övergripande ansvaret för arbetet ligger hos Ale kommun som via drogförebyggaren leder samverkansgruppen. Övriga deltagar i gruppen är representant från ungdomsverksamheten, brottsförebyggare, personal från vuxenenheten samt driftansvarig personal från gymmen.

Vårt arbete:

Samverkansgruppsgruppen har kontiunerliga träffar under året, för att dela bilder men även för att planera det fortsatta arbetet. 

Genomföra utbildning för gympersonal och andra berörda professioner, i samverkan med andra prodis-anslutna kommunen för att höja kunskapsnivån.

Fortsätta arbetet med att diplomera anslutna gym

Genomföra dopningskontroller på anslutna gym.

Medverka under uppmärksamhetsveckan v.41

Målsättning och framtid:

Det övergripande målet är att kunna erbjuda gymbesökarna i Ale dopningsfria träningsmiljöer och bidra till en minskad användning av och tillgång på anabola androgena steroider och andra dopningspreparat. Vi har som målsättning att i samverkan med träningsanläggningarna, närpolis och andra berörda aktörer, utvecklar ett långsiktigt förebyggande arbete mot dopning. Utöver den minskade tillgången på dopningspreparat finns en ambition om att öka kunskapen om dopningspreparatens effekter och öka tillgängligheten för dem som söker vård för sina dopningsrelaterade problem.  På sikt vill Ale kommun vara med och arbeta för att ta fram metoder som har en påvisad effekt i det förebyggande arbetet riktad mot dopning. Det kan ske genom att öppna upp för samarbeten med Universitetet/Högskolan för att genomföra studier på området.

Kontakt och information

Dela