Kristianstads kommun

Bakgrund:

Initiativet till att jobba med dopningsfrågan kom från början från Friskis & Svettis i Kristianstad. F&S kände att det var en viktig fråga att ta upp till diskussion och kontaktade den drogförebyggande samordnaren på Kristianstads kommun för stöd i det arbetet. Givetvis tyckte kommunen att det var en viktig fråga och sökte pengar från Länsstyrelsen för att starta och driva ett antidopningsprojekt. Projektet fick arbetsnamnet Dum, dummare, dopad som hämtades från Riksidrottsförbundets (RF) kampanj. Det första som gjordes var att ringa runt till träningsanläggningarna i Kristianstads kommun och bjuda in till ett möte kring projektet. Från början var det åtta träningsanläggningar som nappade på erbjudandet, men har nu har växt till 16 anläggningar. Det täcker alla träningsanläggningar (som är öppna för allmänheten) i Kristianstads kommun och en i Östra Göinge kommun. Arbetsnamnet gick från Dum, dummare, dopad till Antidoping Kristianstad. Antidoping Kristianstad anordnade en utbildning med Dopingjouren för alla medlemmar i nätverket. Kort efter det gjordes en kampanj för att synliggöra nätverket. Vi fick också hjälp av Malmö Stad som föreläste för tjänstemän, politiker och poliser. Efterhand som nätverket växte och blev mer etablerat kände vi ett behov att profilera nätverket och göra det ännu mer synligt. Utifrån detta togs det fram en logga och namnet byttes till Ren Träning Kristianstad. Ren Träning Kristianstad bjöd, tillsammans med Hässleholms kommun, in till en föreläsning med Tommy Moberg som föreläste om användning av AAS och dess konsekvenser. Vi hade nu haft två föreläsningar/utbildningar för nätverkets medlemmar, en för politiker och en för polisens narkotikasektion. Samarbetet med polisen var inlett. Hur skulle vi gå vidare? Den stora frågan från träningsanläggningarnas sida var: hur gör vi med dopningstester? Vem ska göra dem? Vi kände att det behövdes en tydlighet och struktur i vårt arbete och en kompass som visade vilken väg som var bäst att gå. Det var då Prodis kom in i bilden. Prodis erbjöd en tydlig mall för hur en kommun kan jobba med dopningsfrågan och hur man kan strukturera upp arbetet. Prodis blev ett stöd för utvecklingen av vårt förebyggande arbete på gymmen. Samtidigt som vi planerade vår första Prodis-utbildning, hade hela nätverket ett möte med narkotikapolisen för att diskutera hur arbetet bäst skulle läggas upp. Nu fanns en tydlig struktur för vårt arbete.

Organisation:

Arbetet samordnas av den drog och brottsförebyggande samordnaren som har en styrgrupp till hjälp. Styrgruppen består av representanter från privat träningsanläggning (Åhus Träningscenter), föreningsdriven träningsanläggning (Friskis & Svettis), Skåneidrotten, polismyndigheten (narkotikasektionen) och kommunen. Önskan för framtiden är att få med en representant från Region Skåne som ska representera vården.

Vårt arbete:

I början av juni 2013 hade Ren Träning Kristianstad den första antidopningutbildningen enligt Prodismodellen. Nästan exakt ett år efter den första utbildningen, dvs. den 3 juni 2014 anordnade Kristianstad, tillsammans med Hässleholm och ett par andra kommuner ett utbildningstillfälle inom ramen för Prodis och 100 % Ren Hårdträning. Målsättningen är att erbjuda personalen en utbildning per år. Personal från alla träningsanläggningar i Kristianstads kommun har gått utbildningen och ungefär hälften av träningsanläggningarna har uppfyllt alla kriterier för att bli diplomerad 100 % gym. Nu arbetar vi för att resterande gym ska bli diplomerade.

Målsättning och framtid:

Det som från början var projektet "Antidoping Kristianstad" har blivit ett stadigvarande arbete som etablerar sig och profilerar sig mer och mer. Vår målsättning är att alltid hålla nätverket levande och verka för en hälsofrämjande träningsmiljö. Vi har också en önskan om att kunna arbete mer med steget från det att en person blir avstängd från ett gym pga användning av dopningspreparat, till hjälp och behandling. Det handlar inte om att stänga ute personer som missbrukar AAS från samhället, utan faktiskt om att hjälpa dem ur missbruket och konsekvenserna av det. Där har vi mycket att jobba med, för de resurserna finns inte än i vårt lokala arbete. 

Kontakt och information

Anna Nordin
Brotts -och drogförebyggande samordnare
Kristianstad
anna.nordin@kristianstad.se

Dela