Kalmar kommun

Bakgrund:

Kalmar Kommun ett av de medverkande projekten i PRODIS och projektet går under namnet 100 % Ren Träning Kalmar. 2007 -2008 pågick projektet ”Kalmar växer utan doping”. Kalmar växer utan doping var ett projekt som värnade för att få Kalmar Kommun dopingfritt. Med doping menades framför allt anabola steroider (AAS). Projektet utgick från doping ur ett samhällsperspektiv och riktade sig mot skola, föreningar och gym och arrangerade flera olika informations- och utbildningsinsatser.

Organisation:

Arbetet leds av Kalmar Kommun, men i nära samarbete med träningsanläggningarna och övriga samverkanspartners. Till projektet finns en referensgrupp knuten. I gruppen ingår representanter från träningsanläggningar, Landstinget, Kalmar Kommun, Smålandsidrotten och Kalmarpolisen. Referensgruppen träffas regelbundet under året.

Vårt arbete:

Utbildning En viktig del av arbetet består av att genomföra utbildningar för ägare, träningsansvariga och instruktörer. Den endagsutbildning som är framtagen i samarbete med ansvariga på träningsanläggningar består av delarna: •anabola androgena steroider – tecken, symptom, medicinska och sociala konsekvenser •regelverk och policy och handlingsplan •kost och kosttillskott •motiverande samtal Utbildningen avslutas med ett skriftligt test. Vid godkänt test erhålls ett diplom. Vill du veta mer om våra utbildningar kontakta vår projektledare, se under fliken kontakt Diplomering av träningsanläggningar För att bli diplomerad och få loggan 100 % GYM ska träningsanläggningen ha uppfyllt följande kriterier: •Ägare, träningsansvariga och instruktörer ska ha genomgått den utbildning som erbjuds inom samarbetet 100 % ren hårdträning •Utformat en policy och en handlingsplan mot dopning som gäller alla tränande och all personal •Har en antidopningsansvarig •Anläggningen ska ha ett samarbete med polisen och/eller Riksidrottsförbundet Samarbete med polisen Ett mål med arbetet är att de anläggningar som är med i samarbetet ska få en kontakt inom polisen. Polisens uppgift är att regelbundet göra besök på träningsanläggningarna för att knyta en kontakt med ägarna och de tränande.

Målsättning och framtid:

Arbetet syftar till att: •Träningsanläggningar ska utveckla ett samordnat och långsiktigt förebyggande arbete mot dopning •Ge en ökad kunskap om effekterna av dopningspreparat •Diplomera träningsanläggningar •Utveckla ett aktivt samarbete mellan olika aktörer i lokalsamhället (polis, gymägare, vårdpersonal, skola, föräldrar etc.) för att minska tillgången på och användningen av dopningspreparat •Bidra till en nationell kunskapsuppbygg­nad Målsättningen är att alla träningsanläggningar i Kalmar kommun ska börja arbeta förebyggande mot dopning samt att alla träningsanläggningar ska ha en kontakt inom polisen. Vi strävar även efter att arbetet skall sprida sig.

Kontakt och information

Dela