Informationsmaterial

Ren_traning_omslag_low_1.jpg

Handbok om dopning Ladda ner handboken här

Folkhälsomyndighetens broschyr "Dopningen i Sverige - en inventering av utbredning, konsekvenser och åtgärder" Ladda ner broschyren här

Folkhälsomyndighetens broschyr "Dopning i samhället - Vad? Hur? Vem? Varför?" Ladda ner broschyren här

"100% ren hårdträning och diplomering av 100% GYM - arbetsmetoden som syftar till att förebygga användning av dopningspreparat" Ladda ner broschyren här

Eu-rapporten "Strategy for Stopping Steriods" Ladda ner Strategy for Stopping Steroids som pdf