Kontakt

Har du allmäna frågor om PRODIS, kontakta oss här:

Har du frågor till någon av de medverkande parterna lokalt eller regionalt i PRODIS så hittar du deras kontaktuppgifter under fliken ”Medverkande"

Har du frågor till någon nationell samordnare på STAD, kontakta oss:

 • Kamilla Nylund

  Projektledare
  kamilla.nylund@sll.se
 • Nicklas Kartengren

  Projektsamordnare
  nicklas.kartengren@sll.se
 • Johan Öhman

  Projektsamordnare
  bosseochjohanutbildning@gmail.com