Kontakt

Har du allmäna frågor om PRODIS, kontakta oss här:

Har du frågor till någon av de medverkande parterna lokalt eller regionalt i PRODIS så hittar du deras kontaktuppgifter under fliken ”Medverkande"

Har du frågor till någon nationell samordnare på STAD, kontakta oss:

  • Kamilla Nylund

    Projektledare
    kamilla.nylund@sll.se
  • Johan Öhman

    Projektsamordnare
    bosseochjohanutbildning@gmail.com