Välkommen!

PRODIS – Prevention av dopning i Sverige, är ett nationellt nätverk som arbetar för att förebygga användningen av anabola androgena steroider och andra dopningspreparat.

Arbetet samordnas av STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) en sektion inom Centrum för Psykiatriforskning Stockholm- Stockholms läns sjukvårdsområde/Karolinska Institutet. Arbetet inom PRODIS finansieras till viss del med bidrag från Folkhälsomyndigheten.

Växjö
Östergötland
Stockholms län
Kungstorget Uddevalla kommun
Sandvikens kommun
Lerums kommun
Eslövs kommun
Kalmar
Dalslandskommunerna
Stockholms län
Västerbottens län
Höganäs kommun
Kungsbacka kommun
Bollnäs kommun
Västerbottens län
Stenungsund
Nyköpings kommun
Eskilstuna kommun
Östergötland
Dalslandskommunerna
Örebro - svampen
Foto: Jörgen Lindström - Malmö Turism
Kungsbacka kommun
Örebro - slottet
Knivsta kommun
Foto: Kerstin Andersson
Landskrona kommun

Huvudkomponenterna i arbetet är:

  • Utbildning för nyckelpersoner (ägare av träningsanläggningar, träningsansvariga, instruktörer, polis, landsting, kommun, åklagarmyndighet och skola) i syfte att ge en ökad kunskap om effekter av preparaten, samt vilka metoder som har en påvisad effekt i det förebyggande arbetet
  • Diplomering av träningsanläggningar.
  • Utveckling av ett aktivt samarbete mellan aktörer i lokalsamhället (polis, gymägare, vårdpersonal, socialtjänst, skola, föräldrar etc.) för att minska tillgången på och användningen av anabola androgena steroider och andra dopningspreparat.

Läs mer: Under fliken Om PRODIS