Välkommen!

PRODIS – Prevention av dopning i Sverige, är ett nationellt nätverk som arbetar för att förebygga användningen av anabola androgena steroider och andra dopningspreparat.

Arbetet samordnas av STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) en sektion inom Centrum för Psykiatriforskning Stockholm- Stockholms läns sjukvårdsområde/Karolinska Institutet. Arbetet inom PRODIS finansieras via Folkhälsomyndigheten.

Foto: Jörgen Lindström - Malmö Turism
Stockholms län
Kalmar
Västerbottens län
Östergötland
Örebro - slottet
Växjö
Lerums kommun
Kungstorget Uddevalla kommun
Landskrona kommun
Eslövs kommun
Dalslandskommunerna
Dalslandskommunerna
Höganäs kommun
Nyköpings kommun
Foto: Kerstin Andersson
Örebro - svampen
Stockholms län
Knivsta kommun
Västerbottens län
Stenungsund
Östergötland
Sandvikens kommun
Kungsbacka kommun
Kungsbacka kommun
Bollnäs kommun
Eskilstuna kommun

Huvudkomponenterna i arbetet är:

  • Utbildning för nyckelpersoner (ägare av träningsanläggningar, träningsansvariga, instruktörer, polis, landsting, kommun, åklagarmyndighet och skola) i syfte att ge en ökad kunskap om effekter av preparaten, samt vilka metoder som har en påvisad effekt i det förebyggande arbetet
  • Diplomering av träningsanläggningar.
  • Utveckling av ett aktivt samarbete mellan aktörer i lokalsamhället (polis, gymägare, vårdpersonal, socialtjänst, skola, föräldrar etc.) för att minska tillgången på och användningen av anabola androgena steroider och andra dopningspreparat.

Läs mer: Under fliken Om PRODIS