Välkommen!

PRODIS – Prevention av dopning i Sverige, är ett nationellt nätverk som arbetar för att förebygga användningen av anabola androgena steroider och andra dopningspreparat.

Arbetet samordnas av STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) en sektion inom Centrum för Psykiatriforskning Stockholm- Stockholms läns sjukvårdsområde/Karolinska Institutet. Arbetet inom PRODIS finansieras till viss del med bidrag från Folkhälsomyndigheten.

Östergötland
Sandvikens kommun
Lerums kommun
Västerbottens län
Eslövs kommun
Dalslandskommunerna
Foto: Jörgen Lindström - Malmö Turism
Kungstorget Uddevalla kommun
Örebro - svampen
Höganäs kommun
Kalmar
Östergötland
Bollnäs kommun
Västerbottens län
Eskilstuna kommun
Växjö
Kungsbacka kommun
Stockholms län
Landskrona kommun
Stenungsund
Nyköpings kommun
Örebro - slottet
Kungsbacka kommun
Stockholms län
Dalslandskommunerna
Knivsta kommun
Foto: Kerstin Andersson

Huvudkomponenterna i arbetet är:

  • Utbildning för nyckelpersoner (ägare av träningsanläggningar, träningsansvariga, instruktörer, polis, landsting, kommun, åklagarmyndighet och skola) i syfte att ge en ökad kunskap om effekter av preparaten, samt vilka metoder som har en påvisad effekt i det förebyggande arbetet
  • Diplomering av träningsanläggningar.
  • Utveckling av ett aktivt samarbete mellan aktörer i lokalsamhället (polis, gymägare, vårdpersonal, socialtjänst, skola, föräldrar etc.) för att minska tillgången på och användningen av anabola androgena steroider och andra dopningspreparat.

Läs mer: Under fliken Om PRODIS